Головна Forex: суть та основні поняття Як стати трейдером Торгові
стратегії
Механічні торгові системи Погляд на форекс з іншого боку Forex зсередини Кращі дилінгові центри
Трейдеру-початківцю Торгові стратегії Кращі дилінгові центри

Торгівля у горизонтальному каналі та на прориві

Арбітражні операції на міжнародному валютному ринку надають значні можливості для отримання високої норми прибутку, однак, у свою чергу, мають високий коефіцієнт ризику. Особливо це стосується маржинальної торгівлі.

Який брокер краще?         Альпарі         NPBFX         Just2Trade         Intrade.bar        Зробіть свій вибір!
Виберіть кращого!   Just2Trade   Альпарі   RoboForex

Лівередж, що дозволяє в десятки разів збільшувати робочі активи інвестора, несе в собі небезпеку швидкої втрати значної частини капіталу. Тому для успішної торгівлі на ринку FOREX до кваліфікації його учасників пред'являються досить жорсткі вимоги щодо загальноекономічної, вузькоспеціальної та психологічної підготовки. Усе це втілюється у побудові тактичних планів проведення операцій. Планування проводиться кожним учасником ринку індивідуально виходячи з напрацьованих торгових стратегій. Торгова стратегія являє собою сукупність дій, що здійснюються трейдером для отримання максимального прибутку за певний період часу або мінімізації можливих втрат. У найзагальнішому вигляді про торгову стратегію можна говорити, як про комбінацію тактичних прийомів, що застосовуються залежно від ситуації на ринку. Основні види торгових стратегій були вироблені та застосовані вперше на фондовому ринку, до появи ринку FOREX. Зі становленням та розвитком FOREX вони отримали додаткове продовження. Крім фондового та валютного торгові стратегії застосовуються також і на товарних ринках, ринках дорогоцінних металів та ін.

При їх описі будемо ґрунтуватися на виведених фахівцями наступних середніх даних, дійсних для основних пар валют - USD/DEM, USD/JPY, USD/CHF, GBP/USD: Тендери - до 50 базисних пунктів - короткостроковий бічний тренд ("флет"); Тендери: 50-150 б.п. - короткостроковий тренд; Тендери: 200-500 б.п. - Середньостроковий тренд; Тендери: 500-1200 б.п. довгостроковий тренд;

Торгівля у горизонтальному каналі

Торгівля в каналі є торгівлею вгору і вниз від рівнів опору та підтримки, лінії яких є межами каналу. Дана тактика добре працює в бічних трендах ("флет") і практично зовсім не застосовна при висхідних або низхідних трендах. Схематично торгівлю в каналі можна так (рис.1.1):

Правило відкриття позиції можна сформулювати так:

Визначити рівні підтримки та опору. Правильний розрахунок допоможе отримати межі каналу, де відбувається рух ринку.

При досягненні ціною однієї з меж каналу та відскоку лінії ціни в протилежному напрямку, слід відкривати позицію на купівлю, якщо відскок походить від лінії підтримки і, навпаки, на продаж, якщо ціни досягли рівня опору.

При досягненні протилежного кордону відбувається закриття позиції. Слід зазначити, що розворот цін може статися до досягнення лінією цін кордонів каналу, тому можливе закриття позицій до рівня підтримки чи опору.

Перевагою даної тактики є можливість максимізації прибутку шляхом відкриття та закриття позицій кілька разів у разі продовження бічного тренду. Основний недолік полягає в тому, що прорив ліній каналу може призвести до значних та невиправданих втрат. Для запобігання останнім необхідна грамотна постановка захисних рівнів stop-loss, у яких відбувається закриття збиткових позицій, якщо рух ринку пішло протилежному від наміченого напряму (рис 1.2).

Якщо існує впевненість у продовженні руху ринку, то на рівні stop-loss можна "перевернути" позицію.

Короткострокова торгівля в каналі

Під короткостроковою торгівлею в каналі (КТ) в даному випадку будемо мати на увазі відкриття позиції та її підтримку в проміжку від кількох хвилин до кількох годин. Можливість КТ пов'язана з тим, що на ринку виникають бічні тренди, які тривають кілька годин, рідше за кілька днів. При КТ ширина торгового каналу зазвичай не перевищує 50 базисних пунктів (б.п.).

Перевірені досвідом правила роботи при короткостроковому "флеті" відрізняються залежно від ширини каналу: 1) ширина каналу до 30 б.п. Відкриття позиції здійснюється в районі кількох пунктів після відскоку від ліній каналу і повинно обов'язково супроводжуватися stop-loss order, що не більше ніж на 20 пунктів від меж каналу. Таким чином можна захистити позицію від значних втрат. У цілому ж, досвід показує низьку ефективність операцій, що наводяться: прибутковість невисока, а розмір ризику дуже значний, оскільки вихід з каналів подібних розмірів часто супроводжується значним рухом ціни (рис 1.3).

2) ширина каналу 30 - 50 б.п. Правило відкриття позиції те саме, що й для ширини каналу 20 б.п., проте stop-loss order слід ставити далі межі каналу. Це з тим, що різкий вихід із цього каналу - явище не повсякденне і супроводжується, як правило, наявністю чинників фундаментального характеру. Досить часто розворот або корекція тренда, що сформувався, настає не більше, ніж через 20-30 б.п. після пробиття лінії каналу. Тому головною рекомендацією буде відстеження "волатильності" ринку за період у кілька попередніх днів. Загалом торгівля в такому каналі може бути досить прибутковою і більш-менш безпечною. Єдина проблема полягає в тому, що для виявлення даного каналу може знадобитися значний відрізок часу.

Як варіант КТ можна розглянути торгівлю з одночасним відкриттям протилежних позицій. Це дозволить уникнути ризику втрат, пов'язаних із проривом однієї з ліній каналу (рис. 1.5).

У цьому випадку прибуток становитиме: Тендери: Р=15 - 5 -10 + 30= 30 б.п.

Якщо відбувається закриття обох позицій на рівні stop-loss, то розрахунок прибутку буде:
Р=15 -5 -10 +10 =10 б.п.

Один из лучших брокеров бинарных опционов – компания «Deriv». На рынке – с 2000 года. Торговля в режиме: 24х7, опционы – от $1, экспирация – от 5 тиков до 1 года, также доступны все основные валютные пары, индексы, сырьевые рынки и индексы волатильности. Легально предоставляет услуги, в том числе клиентам из стран Евросоюза. Лучший Форекс-брокер – компания «Альпари». Выгодные торговые условия, более 2 млн. клиентов, положительные отзывы реальных трейдеров, уникальные инвестиционные сервисы, множество бонусов, акций и призовых конкурсов, торговля валютами, металлами и CFD, качественная аналитика и обучение.

Середньострокова та довгострокова торгівля в каналі

Під середньостроковою торгівлею (СТ) розглядаємо торгівлю в проміжку часу від кількох днів до кількох тижнів. Теоретична можливість СТ полягає в твердженні про " хорошої пам'яті " ринку, тобто. рівні підтримки і опору, що сформувалися в певні періоди часу, діють досить довго. При цьому середньостроковий канал коливань за основними парами валют може становити від 150 до 400 б.п. Відкриття позиції рекомендується здійснювати не менше ніж на 30 б.п. вище (нижче) рівнів каналу, а stop-loss order щонайменше, ніж 50 б.п. СТ дає можливість отримання значних прибутків, проте лише за наявності можливості утримання відкритої позиції протягом щонайменше кілька днів.

Відмінності довгострокової торгівлі в каналі (ДП) від середньострокової полягають у проміжку часу та ширині каналу. ДП ведеться протягом кількох місяців і виключно великими інвесторами, що мають значні кошти для тривалої підтримки позиції.

Торгівля на "прориві" ("breakout" strategy)

Торгівля на прориві є відкриттям позицій на купівлю або на продаж при пробитті ціною ліній опору або підтримки відповідно. (Рис.2.1). Ця тактика дає найбільший ефект у трендових ринках і погано працює у "флеті" (рис. 2.2).

Відкриття позиції відбувається після пробиття ціною заздалегідь визначених рівнів підтримки чи опору на кілька базисних пунктів залежно від передбачуваних термінів підтримки позиції. При цьому після пробивання можливі два варіанти руху ціни: сильний рух із поверненням та подальшим відскоком від раніше пробитого рівня, при якому лінія опору переходить у лінію підтримки та навпаки.

Основними перевагами тактики є:
1) Можливість отримання швидкого та значного прибутку, оскільки при виході з бокового тренду рух ціни часто буває сильним.
2) Наявність досить надійного сигналу про напрям руху ринку з можливістю подальшої участі в ньому.

Вищезазначені переваги пов'язані з рефлексивною природою ринку - при отриманні сигналу про передбачуваний рух ціни учасники своїми діями підсилюють його. Пробивання ж рівнів опору та підтримки на валютному ринку розглядаються як один із найважливіших сигналів (за винятком ситуацій при розвороті тренду). До основного недоліку, як було сказано вище, слід віднести низьку ефективність цієї тактики у "флетовому" ринку.

Короткострокова торгівля при прориві (КТП)

Відкриття позиції здійснюється на 10-15 пунктів вище або нижче від пробитого рівня опору чи підтримки відповідно. При цьому вихід з вужчого каналу (до 30 б.п.) характеризується вищим потенціалом для отримання прибутку. Відкриття позиції при досить широкому короткостроковому каналі (40-50 б.п.) слід проводити обережніше, ґрунтуючись на важливості фундаментальних факторів, або на тривалості дії пробитого рівня. Закриття позиції та постановка stop-loss order залежить від вибору однієї з двох тактик.
а) "Buy and hold" Б) "Short term trading"

Тактика buy and hold полягає в тому, що позиція залишається відкритою протягом тренду. Застосовується в тому випадку, якщо існує впевненість у тому, що тренд триватиме до заздалегідь розрахованого рівня. Ця тактика є тактикою " сильних нервів " , оскільки завжди є можливість розвороту тренду до досягнення розрахункового рівня. Щоб уникнути подібної ситуації, рекомендується використання постановки так званого "trailing stop" - наказу на закриття вже прибуткової позиції при розвороті ціни.

Trailing stop дозволяє захистити поточний прибуток і продовжувати брати участь далі в тренді. Постановка рівня stop-loss відбувається кілька пунктів нижче (вище) обох ліній пробитого каналу (рис 2.5).

Сутність short term trading полягає в закритті позицій, не чекаючи можливої корекції тренду або його розвороту, з подальшим відкриттям нових позицій при пробитті трендом чергових рівнів підтримки або опору (рис. 2.4). Short term trading, як правило, менш прибуткова, ніж buy and hold, проте дозволяє інвесторам зберегти нерви, оскільки заздалегідь важко припускати кількість хвиль у тренді, що зароджується, а також його можливий розмах.

Середньострокова (СТП) та довгострокова (ДТП) торгівля при прориві

Правила торгівлі при СТП ті самі, що і за КТП. Основною відмінністю крім часу підтримки позиції, і величини розмаху тренду будуть сигнали, які беруться до уваги при відкритті позиції, а також для встановлення рівнів stop-loss order та trailing stop. Сигналом відкриття позиції при СТП є закриття торгової сесії (дня) вище (нижче) рівнів опору (підтримки), проведених за верхніми (нижніми) цінами попередніх днів (рис.2.6). Закриття позиції зі збитком (stop-loss) здійснюватиметься у разі, коли торгова сесія (день) закривається з протилежного боку каналу, або (при сильному русі ринку) на розрахунковому рівні можливих втрат. Те саме стосується закриття позиції для збереження поточного прибутку у разі розвороту ринку (trailing stop). При ДТП відкриття позицій здійснюється лише на рівні третього чи четвертого дня (залежно від переваг інвестора) після пробиття кордонів каналу. Правила постановки stop-loss order та trailing stop будуть схожими з правилами при СТП.

Торгові стратегії Forex